PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

Postup pri predaji Vašej nehnuteľnosti:

 1. Osobné stretnutie s Vami (v ponúkanej nehnuteľnosti, v našej kancelárii alebo na kávičke), kde preberieme si Vaše požiadavky, možnosti a očakávania. Dohodneme sa na postupe, vysvetlím Vám postup a stratégiu predaja nehnuteľnosti.
 2. Na prvej obhliadke Vašej nehnuteľnosti, ohodnotím Vašu nehnuteľnosť a navrhnem cenovú stratégiu. Navrhnem úpravu nehnuteľnosti (homestaging) tak aby sa nehnuteľnosť predala čo najvýhodnejšie.
 3. Ak mi odsúhlasíte predajnú cenu a stratégiu predaja, podpíšeme spolu sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá na základe Vášho uváženia, môže byť exkluzívna alebo neexkluzívna. V zmluve sa dohodneme na ďalších podmienkach, ako je výška provízie, doba trvania zmluvy.
 4. Nasleduje fotenie, tvorbou videa alebo 3D-prehliadky. Zároveň budem veľmi rád, ak si pripravíte základné dokumenty od nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu ktorou ste nehnuteľnosť nadobudli, výmer zálohových platieb od správcu domu, prípadne pôdorys). Ak medzi svojimi dokumentami nenájdete pôdorys, nevadí, viem si ho vytvoriť pomocou laserového merača.
 5. Ďalší postup záleží hlavne na mne. Vstupné informácie spracujem a prepravím účinnú prezentáciu a inzerciu. V prípade potreby (hlavne u rodinných domoch a pozemkoch dám vyrobiť pútač).  O účinnosti inzercie Vás budem pravidelne informovať.
 6. Po dohode s Vami budem realizovať obhliadky s klientom.
 7. V prípade pozitívneho záujmu kupujúceho, navrhnem postup realizácie prevodu nehnuteľností. Kupujúcemu zabezpečím (ak bude potrebovať) finančné poradenstvo.
 8. V súčinnosti s advokátkou pripravíme návrhy všetkých potrebných zmlúv: rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluva, návrh na vklad VP, a v prípade potreby aj iné potrebné dokumenty.
 9. Po schválení hypotekárneho úveru kupujúcemu, nasleduje podpis kúpnej zmluvy na notárskom úrade, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako naša kancelária. Pri hotovostných platbách (bez HÚ) sa využíva notárska úschova finančných prostriedkov alebo vinkulácia bankového účtu, čím sa prevod pre obidve strany stáva bezpečný.
 10. Nasleduje realizácia vkladu záložného práva (pri HÚ) a vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, úhrada kúpnej ceny.
 11. Na koniec príde na rad protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi, prepis odberných miest u dodávateľov elektriny, plynu a vody, oznámenie správcovi zmenu majiteľa a celý obchod je uzavretý.

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

Postup pri prenájme Vašej nehnuteľnosti:

 1. Osobné stretnutie s Vami (v ponúkanej nehnuteľnosti, v našej kancelárii alebo na kávičke), kde preberieme si Vaše požiadavky, možnosti a očakávania. Dohodneme sa na postupe, vysvetlím Vám postup a stratégiu prenájmu nehnuteľnosti.
 2. Na prvej obhliadke Vám navrhnem úpravu nehnuteľností tak, aby pre záujemcu bola čo najlákavejšia. Pri zariaďovaní sa dbá hlavne na funkčnosť (pričom nemusí ísť o drahé zariadenie).
 3. Ak mi odsúhlasíte cenu za nájomné, dohodneme si zmluvu o sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti.
 4. Pripravím foto-dokumentáciu, video-dokumentáciu, prípadne 3D-prehliadku, a následne pripravím inzerciu.
 5. Po dohode s Vami bude realizovať obhliadky s klientom. V prípade záujmu klienta o nájom v súčinnosti s advokátkou pripravíme nájomnú zmluvu a preberací protokol. Pri podpise nájomnej zmluvy by Vám mal klient vyplatiť prvé nájomné + požadovanú vratnú kauciu.
 6. V prípade prenájmu spolupráca s Vami ešte nekončí. Ak by počas prvého roka nájmu vznikli s nájomcom problémy (neplatič) môžete sa na mňa obrátiť.

ĎALŠIE INDIVIDUÁLNE SLUŽBY

Katastrálny servis, realitné poradenstvo, písomný odhad ceny nehnuteľnosti pre účely súdov.