Články

Máte nehnuteľnosť v exekúcii a potrebujete ju predať?

V súčasnosti rastie množstvo bytov, ktoré sú zaťažené exekučným záložným právom. Majiteľa nehnuteľnosti často krát tlačia termíny, do ktorých je potrebné dlhy vyplatiť, úroky z omeškania rastú, dlh sa zväčšuje, a jediným riešením je predaj nehnuteľnosti zaťaženej záložným právom, vyplatenie dlhov a kúpa lacnejšej nehnuteľnosti.

Predať nehnuteľnosť v exekúcii je možné, ale nie je to jednoduchý proces. V prvom rade predávajúci musí riešiť svoju exekúciu, resp. splnomocniť realitnú kanceláriu, ktorá to vyrieši za neho. V prvom kroku predávajúci, alebo splnomocnená realitná kancelária kontaktuje exekútora so zámerom predaja nehnuteľnosti a vyplatením existujúcej pohľadávky. Exekútor vyčísli výšku pohľadávky a určí termín na jej zaplatenie.

Ďalší postup závisí od aktuálneho právneho stavu nehnuteľnosti na liste vlastníctva a možnostiach kupujúceho. V prípade že na liste vlastníctva v poznámke je uvedené upovedomenie o začatí exekúcie predajom, je nevyhnutné spísať zmluvu o budúcej zmluve a túto exekúciu prednostne vyplatiť, samozrejme za podmienky že s tým budúci kupujúci a  exekútor budú súhlasiť. V prípade, že exekúcia je uvedené v časti C listu vlastníctva ako záložné právo, postup je o niečo jednoduchší, môže sa pristúpiť k podpisu samotnej kúpnej zmluvy.

Je možné na kúpu bytu zaťaženým exekučným záložný právom vziať hypotekárny úver? Áno. V niektorých slovenských bankách založiť nehnuteľnosť s exekučným záložným právom je možné, samozrejme za podmienky, že klient predloží banke potvrdenie so súhlasom exekútora na uzatvorenie záložnej zmluvy a so zápisom záložného práva. Súhlas exekútora musí súčasne obsahovať vyčíslenie pohľadávky ku dňu nie staršiemu ako bude čerpanie HÚ, uvedenie čísla BÚ na ktoré budú poukázané finančné prostriedky z úveru.

V kúpnej zmluve musí by zakotvený spôsob, akým sa uspokojí dlh exekútora, prípadne iné dlhy. V zmluve musí byť presne vyčíslená suma, termíny, číslo účtu exekútora, variabilný symbol. Zbytok pôjde na bankový účet predávajúceho. Následne, po vyplatení pohľadávky exekútorovi, exekútor je povinný podať na Okresný úrad – katastrálny odbor návrh na výmaz ťarchy.

Po úspešnom vykonaní prevodu nový vlastník bude na liste vlastníctva uvedený ako vlastník, v časti ťarchy nebudú viaznuť žiadne exekučné záložné práva a predávajúci bude mať na účte sumu s predaja nehnuteľnosti po odpočítaní dlhov a exekúcii.

Ak máte nejaké ďalšie otázky, alebo potrebujete v danej oblasti pomôcť, neváhajte ma kontaktovať.

Autor: Dárius Kneppo

Autor: Dárius Kneppo

V realitnom biznise pracujem od roku 2004 a v roku 2006 som založil vlastnú realitnú kanceláriu. Od tej doby som úspešne zrealizoval stovky obchodov s nehnuteľnosťami. Práca v realitnej kancelári má napĺňa a baví. Rád pracujem s ľuďmi a som rád, keď klienti sú s mojou službou nadmieru spokojní.

Popri práci vo vlastnej firme som absolvoval mnoho kurzov a školení organizovaných Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska a v rokoch 2012 – 2013 som úspešne absolvoval postgraduálne štúdium na Vysokej škole Bogdana Janskiego v Poľsku v meste Opole – odbor: Sprostredkovanie obchodov s nehnuteľnosťami. Okrem toho sa venujem fotografovaniu a tvorbe videa, a túto záľubu využívam aj pri práci s nehnuteľnosťami. Zároveň by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorý si tento článok prečítali, verím že vám priniesol užitočnú informáciu. Ak však máte nejaké otázky, alebo potrebujete s čímkoľvek pomôcť, tak mi pokojne napíšte a ja vám rád pomôžem.