PROPERTY MANAGEMENT – RENT MANAGEMENT

Property management znamená v doslovnom preklade správa nehnuteľností. Túto službu však firmy môžu ponúkať na rôznych úrovniach. Na Slovenskom trhu je najznámejšia „Správa bytového domu“ čo je podľa zákona č. 182/1993 Z. z. obstarávanie služieb a tovaru, ktorým zabezpečuje správca pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí a zariadení domu ako…

AKO PRENAJAŤ BYT

Investovali ste peniaze do kúpy bytu a plánujete ho prenajať? Alebo vlastníte byt a momentálne ho nevyužívate na vlastné bývanie? Investícia do nehnuteľnosti je jeden s najbezpečnejším spôsobom investovania finančných prostriedkov. Jednak zhodnocujete kapitál, tým že ceny nehnuteľnosti majú z dlhodobého hľadiska tendenciu rásť a zároveň vám nehnuteľnosť môže prenájmom prinášať pravidelný príjem (cash flow). Najlepšie sa prenajímajú menšie byty…

AKO PRIPRAVIŤ NEHNUTEĽNOSŤ NA PREDAJ

V záujme každého predávajúceho bytu alebo rodinného domu je predať nehnuteľnosť za čo najvyššiu cenu. Jedným zo spôsobov, ako tomu pomôcť ešte pred samotným fotením a obhliadkami, je pripraviť nehnuteľnosť na predaj. Tu je niekoľko rád, ktoré spravia vašu nehnuteľnosť pri predaji hodnotnejšiu: Zbavte sa prebytočného nábytku, opticky tým zväčšite priestor. Predávaný byt sa zdá byť väčší,…

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI ZAŤAŽENEJ EXEKÚCIOU

Máte nehnuteľnosť v exekúcii a potrebujete ju predať? V súčasnosti rastie množstvo bytov, ktoré sú zaťažené exekučným záložným právom. Majiteľa nehnuteľnosti často krát tlačia termíny, do ktorých je potrebné dlhy vyplatiť, úroky z omeškania rastú, dlh sa zväčšuje, a jediným riešením je predaj nehnuteľnosti zaťaženej záložným právom, vyplatenie dlhov a kúpa lacnejšej nehnuteľnosti. Predať nehnuteľnosť v exekúcii je možné,…

EXKLUZÍVNE ALEBO NEEXKLUZÍVNE ZASTÚPENIE KLIENTA REALITNOU KANCELÁRIOU – V ČOM JE ROZDIEL?

Súčasná slovenská legislatíva určuje povinnosť realitnej kancelárii uzatvoriť s klientom – záujemcom o predaj Sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle § 774 a násl. Občianskeho zákonníka písomnou formou. Pričom môže sa jednať o exkluzívne alebo neexkluzívne zastúpenie klienta. Pri exkluzívnom zastúpení realitnou kanceláriou uzatvoríte výhradnú sprostredkovateľskú zmluvu, z ktorej bude vyplývať, že počas vopred dohodnutého obdobia budete využívať pri predaji vašej nehnuteľnosti…

VÝZNAM HOME STAGING-U A KVALITNEJ FOTO-DOKUMENTÁCIE PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI

Home staging [čítaj houm stejdžing] je príprava nehnuteľnosti na predaj tak, aby bolo možné vytvoriť efektívnu foto-dokumentáciu alebo video-prezentáciu, a aby u potencionálneho kupujúceho pri prvej obhliadke nehnuteľnosť zanechala pozitívny dojem. Home staging v sebe zahŕňa precíznejšie vyčistenie a upratanie interiéru, pri domoch aj exteriéru. Môže sa jednať aj o maľovanie stien, odstránenie nadbytočných vecí…

AKO SPRÁVNE URČIŤ CENU VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI

Správne nastavenie ponukovej ceny je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje predaj vašej nehnuteľnosti. Aktuálnu cenu nehnuteľnosti určuje trh a závisí hlavne od ponuky a dopytu po nehnuteľnostiach v danej lokalite a období. Preto pri určovaní ceny sa nedá vychádzať z toho, za akú cenu ste nehnuteľnosť dávnejšie kúpili, ani od toho, koľko ste do nehnuteľnosti investovali. Jednoducho povedané, predajná…