Články

Property management znamená v doslovnom preklade správa nehnuteľností. Túto službu však firmy môžu ponúkať na rôznych úrovniach. Na Slovenskom trhu je najznámejšia „Správa bytového domu“ čo je podľa zákona č. 182/1993 Z. z. obstarávanie služieb a tovaru, ktorým zabezpečuje správca pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí a zariadení domu ako aj dodávku energetických médií pre vlastníkov bytov.

Existuje aj služba „Property management“ čiže správa nehnuteľnosti, ktorá sa zameriava na individuálnu správu prenajatého bytu, známa aj pod pojmom „rent management – správa prenájmu“. Táto služba obsahuje súbor úkonov ktorou správca (najčastejšie realitná kancelária, ktorá má túto službu v portfóliu) zabezpečuje prenájom bytu alebo domu tak, aby majiteľ nehnuteľnosti nemal s prenájmom žiadne starosti, ale iba príjem z prenájmu.

Služba – správa prenájmu bytu alebo domu obsahuje tieto úkony:

Príprava bytu alebo domu na prenájom – čistenie, upratovanie, maľovanie stien, výmena spotrebičov, potrebné opravy v byte, dokúpenie alebo výmena nábytku v byte, naaranžovanie miestností a pod. Rozsah tohto úkonu závisí od aktuálneho stavu bytu a od toho pre aký typ klienta – nájomcu bude nehnuteľnosť určená. V záujme správcu je nehnuteľnosť prenajať čo nevýhodnejšie, najrýchlejšie a najserióznejšiemu nájomcovi.

Marketing a inzercia nehnuteľnosti – príprava profesionálnej fotografie a video-prezentácie nehnuteľnosti, uvedenie nehnuteľnosti na trh, tak aby ponuka oslovila čo najväčšiu skupinu ľudí. Mnoho správcov (realitných kancelárii) spolupracuje so zahraničnými a domácimi firmami, štátnymi inštitúciami a veľvyslanectvami, ktoré majú záujem o nájom bytov pre svojich zamestnancov. Táto spolupráca prináša pre správcu a aj pre majiteľa nehnuteľnosti veľkú výhodu: získa seriózneho „prevereného“ nájomcu a aj solventného platcu nájomného (platí spravidla zamestnávateľ).

Obhliadky nehnuteľnosti s potencionálnym nájomcom – realitná kancelária predstavuje záujemcom Váš byt na prenájom, jedná s ním, a prezentuje mu podmienky nájmu. Samozrejme, každý klient, ktorý prejaví záujem je legálnym spôsobom preverený (požadujú sa referencie od zamestnávateľa, doklady o zamestnaní, osobné doklady, solventnosť, kontroluje sa register exekúcii, čierna listina, sociálne siete a pod.)

Príprava zmluvnej dokumentácie s nájomcom – ide o nájomnú, alebo podnájomcu zmluvu, v určitých prípadoch formou notárskej zápisnice s možnosťou zrážok zo mzdy, protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, prepis energetických médií na nájomcu, poistenie nehnuteľnosti.

Technická správa nehnuteľnosti počas doby prenájmu – správca zabezpečuje aby nájomca počas doby nájmu mal zabezpečené nerušené bývanie. V prípade nutnosti opráv, tieto služby zabezpečuje správca. Správca tiež kontroluje, či predmetný byt sa využíva v súlade s dohodnutými podmienkami, či nájomca platí nájomné včas a v potrebnej výške. Všetky nezrovnalosti a porušovanie dohodnutých podmienok rieši správca s nájomcom. Majiteľ nie je nijakým spôsobom zaťahovaný do týchto problémov (maximálne len informovaný). V prípade neplatenia nájomného, je nájomcovi nájom vypovedaný. V prípade vypovedaní nájomcu, je v čo najkratšom možnom termíne byt ponúkaný novým záujemcom.

Aké výhody má Property (rent) management pre majiteľa nehnuteľnosti?

V podstate sa majiteľ nehnuteľnosti nemusí starať o nič. Stačí sa stretnúť jeden krát v predmetnom byte, dohodnúť podmienky spolupráce, podpísať mandátnu zmluvu a odovzdať kľúče od bytu. Potom len sleduje na svojom bankovom účte pravidelný stabilný príjem za prenájom bytu. Samozrejme táto služba niečo stojí. Priemerne je to 1/12 (8,33%) z každého mesačného nájomného, ktoré je odvádzané na bankový účet správcu.

Pre koho je služba určená?

  • pre majiteľov nehnuteľnosti, ktorý sú dlhodobo odcestovaní a nechcú svoju nehnuteľnosť nechať na pospas osudu
  • pre tých, ktorí sú pracovne vyťažení a nemajú čas riešiť prenájom nehnuteľnosti (kontrola nájomcov, zabezpečovanie potrebných opráv v byte, vyúčtovávanie energii a pod.)
  • pre majiteľov nehnuteľností, ktorí nechcú mať konflikt s nájomcom, ktorí sa chcú vyhnúť vymáhaniu nájomného a nedoplatku na energiách
  • pre tých ktorí nechcú zažiť fyzické vypratávanie neplatičov z bytu
  • pre tých, ktorí chcú po skončení nájmu prevziať svoj byt v takom stave v akom ho odovzdali

Naša Realitná kancelária Arkádia zabezpečuje Property management – rent management (správa prenájmu nehnuteľností) v spolupráci s obchodným partnerom (zároveň dlhoročným priateľom), ktorý má s poskytovaním tejto služby dlhoročné skúsenosti. Pokiaľ máte o danú službu záujem, alebo sa o nej chcete dozvedieť viac neváhajte ma kontaktovať. Môžem sa s Vami stretnú na káve, kde Vám podrobnejšie vysvetlím ako táto pomerne nová služba na Slovenku funguje.

 

Autor: Dárius Kneppo

V realitnom biznise pracujem od roku 2004 a v roku 2006 som založil vlastnú realitnú kanceláriu. Od tej doby som úspešne zrealizoval stovky obchodov s nehnuteľnosťami. Práca v realitnej kancelári má napĺňa a baví. Rád pracujem s ľuďmi a som rád, keď klienti sú s mojou službou nadmieru spokojní.

Popri práci vo vlastnej firme som absolvoval mnoho kurzov a školení organizovaných Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska a v rokoch 2012 – 2013 som úspešne absolvoval postgraduálne štúdium na Vysokej škole Bogdana Janskiego v Poľsku v meste Opole – odbor: Sprostredkovanie obchodov s nehnuteľnosťami. Okrem toho sa venujem fotografovaniu a tvorbe videa, a túto záľubu využívam aj pri práci s nehnuteľnosťami. Zároveň by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorý si tento článok prečítali, verím že vám priniesol užitočnú informáciu. Ak však máte nejaké otázky, alebo potrebujete s čímkoľvek pomôcť, tak mi pokojne napíšte a ja vám rád pomôžem.